TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thái Nguyên: Tập huấn hướng dẫn thực hiện các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số

(09:34 12/10/2021)

Thực hiện Dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 (Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới), từ ngày 7 - 9/10, tại TP. Thái Nguyên, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số.

Tin hoạt động Ủy ban Nghiên cứu - Trao đổi Văn bản - Kế hoạch

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT