DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ NĂM 2006-2015

01:35 AM 15/11/2018 |  Lượt xem: 3583 |  In bài viết | 

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Cơ quan thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Sản phẩm dự án

 

Năm 2004 - 2005

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình phát triển bền vững tại bản Đồng Xiền, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

ThS. Hoàng Công Dũng

Viện Dân tộc, UBDT

2004

2006

 

 

Năm 2006

 

 

 

 

 

2

Điều tra, đánh giá xây dựng báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường vùng dân tộc và miền núi

TS. Phan Văn Hùng, Phó Viện trưởng, Viện Dân tộc, UBDT

Viện Dân tộc,UBDT

2006

2006

 

 

Năm 2007

 

 

 

 

 

3

Xây dựng mô hình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên (Mô hình điểm tại xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lắk)

CN. Nguyễn Xuân Đức, Phó Trưởng Cơ quan thường trực khu vực Tây Nguyên

Cơ quan thường trực khu vực Tây Nguyên

2007

2007

 

4

Điều tra khảo sát thực trạng môi trường để xây dựng dự án mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số

CN. Phạm Thị Sửu, CVC Vụ Chính sách Dân tộc,

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2007

2007

 

5

Điều tra khảo sát thực trạng môi trường để xây dựng dự án mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của đồng bào Khmer Nam Bộ

CN. Nhan Xuân Thanh, Trưởng phòng Chính sách, pháp luật

Cơ quan Thường trực khu vực đồng bằng sông Cửu Long

2007

2007

 

6

Thí điểm về bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng thôn bản vùng dân tộc thiểu số (Tại 01 thôn thuộc xã Quy Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình)

ThS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2007

2008

 

7

Điều tra, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi

ThS. Phan Hồng Minh, NCV Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

2007

2007

 

 

Năm 2008

 

 

 

 

 

8

Mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của đồng bào Khmer Nam Bộ (tại ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh)

CN. Phạm Văn Thới, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III

Vụ trưởng, Vụ Địa phương III, UBDT

2008

2009

 

9

Xây dựng mô hình nước sạch, vệ sinh môi trường tại huyện Buôn D’răng Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (Dự án chuyển tiếp năm 2007)

CN. Lê Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II, UBDT

2008

2008

 

10

Xây dựng mô hình thí điểm cải thiện môi trường gắn với tập quán chăn nuôi đại gia súc của đồng bào vùng cao tỉnh Lào Cai

CN. Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai

2008

2010

 

 

Năm 2009

 

 

 

 

 

11

Điều tra tri thức địa phương của một số dân tộc ở vùng cao phía Bắc trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

TS. Hoàng Hữu Bình, Phó hiệu trưởng, Trường Cán bộ dân tộc

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2009

2009

 

12

Điều tra đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trường ở một số trường phổ thông dân tộc nội trú

CN. Chu Tuấn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

Vụ Tuyên Truyền, UBDT

2009

2009

 

 

Năm 2010

 

 

 

 

 

13

Mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Giang

ThS. Nguyễn Lâm Thành, Vụ trưởng Vụ Địa phương I

Vụ Địa phương I, UBDT

2010

2011

 

 

14

Điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi vùng đồng bào dân tộc, miền núi miền trung (tỉnh Quảng Ngãi)

CN. Hoàng Đức Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Vụ Tổng hợp, UBDT

2010

2010

 

15

Điều tra đánh giá việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(Tại 3 huyện vùng dân tộc miền núi tỉnh Thanh Hóa)

CN. Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế, UBDT

2010

2010

 

 

Năm 2011

 

 

 

 

 

16

Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường (Tại 06 xã thuộc 02 huyện của tỉnh Bình Thuận)

CN. Nguyễn Đắc Bình

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế, UBDT

2011

2011

 

17

Mô hình bảo vệ môi trường thông qua sử dụng bếp đun cải tiến tiết kiệm nhiệt tại 02 tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn

CN. Nguyễn Mạnh Toàn, CVC Vụ Địa phương I

Vụ Địa phương I, UBDT

2011

2012

 

18

Nghiên cứu tác động của sản xuất nông nghiệp đối với môi trường tự nhiên của khu vực Tây Nguyên và một số kiến nghị, giải pháp

TS. Nguyễn Cao Thịnh, Trưởng phòng quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

2011

2011

 

 

Năm 2012

 

 

 

 

 

19

Đánh giá tác động của một số chính sách phát triển KT-XH đến môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua, đề xuất giải pháp hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi

TS. Trịnh Quang Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2012

2012

 

20

Điều tra đánh giá ảnh hưởng của các sự cố môi trường đối với kinh tế, xã hội và môi trường các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc

CN. Bùi Thế Tung,

Vụ trưởng Vụ Địa phương I

Vụ Địa phương I, UBDT

2012

2012

 

21

Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường dân sinh; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc Khmer khu vực Tây Nam bộ

CN. Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III

Vụ trưởng Vụ Địa phương III, UBDT

2012

2013

 

 

Năm 2013

 

 

 

 

 

22

Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường và xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân tộc Mông khu vực Tây Bắc

TS. Ngô Quang Sơn, Viện trưởng, Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

 

23

Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường và xây dựng mô hình bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc Êđê khu vực Tây Nguyên

TS. Nguyễn Hữu Thịnh, PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lăk

 

Vụ Địa phương II, UBDT

2013

2014

 

 

Năm 2014

 

 

 

 

 

24

Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường và xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân tộc Mông khu vực Tây Bắc

TS. Ngô Quang Sơn, Viện trưởng, Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

 

25

Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường và xây dựng mô hình bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc Êđê khu vực Tây Nguyên

TS. Nguyễn Hữu Thịnh, PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lăk

 

Vụ Địa phương II, UBDT

2013

2014

 

26

Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua chuyển giao kỹ thuật sản xuất phân bón tại chỗ từ nguồn rác thải hữu cơ

TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

 

2014

2015

 

 

Năm 2015

 

 

 

 

 

27

Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua chuyển giao kỹ thuật sản xuất phân bón tại chỗ từ nguồn rác thải hữu cơ

TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

 

2014

2015

 

28

Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường sống thông qua cải thiện tập quán sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi phía Bắc

ThS. Tráng A Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I

Vụ Địa phương I, UBDT

 

2015

2016

 

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT