09:15 AM 09/11/2020 Lượt xem: 159
Ngày 25/9/2020, tại Hải Phòng, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên, thuộc Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức Hội thảo Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong bảo vệ môi trường - định hướng và cơ chế chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường.

08:02 AM 09/11/2017 Lượt xem: 846
Một trong những giá trị và niềm tự hào của TP. Ðà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là nằm sát Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Cùng việc tập trung quản lý, bảo vệ rừng, phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại đây chính là “bà đỡ” góp phần bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, dần thay thế nguồn lực đầu tư từ ngân sách...

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT