02:40 PM 19/04/2022 Lượt xem: 2046
Trong bối cảnh Chính phủ đang phát triển nền công nghiệp văn hóa thì văn hóa dân tộc tại các cộng đồng địa phương được xem là nguồn tài nguyên quý giá.

02:43 PM 13/04/2022 Lượt xem: 2187
Bạn đọc Nông Thanh Hương (Thái Nguyên) hỏi: Gia đình tôi thuộc diện nghèo, sinh sống trên địa bàn miền núi, khó khăn. Hiện, gia đình tôi đang gặp khó khăn về khai thác nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Xin hỏi, gia đình tôi có được nhận hỗ trợ của nhà nước để giải quyết khó khăn về nguồn nước hay không?

09:15 AM 09/11/2020 Lượt xem: 2201
Ngày 25/9/2020, tại Hải Phòng, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên, thuộc Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức Hội thảo Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong bảo vệ môi trường - định hướng và cơ chế chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường.

08:02 AM 09/11/2017 Lượt xem: 2897
Một trong những giá trị và niềm tự hào của TP. Ðà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là nằm sát Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Cùng việc tập trung quản lý, bảo vệ rừng, phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại đây chính là “bà đỡ” góp phần bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, dần thay thế nguồn lực đầu tư từ ngân sách...

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT