Câu hỏi: Các hệ thống sản xuất tác động đến môi trường đất như thế nào?

02:53 PM 05/06/2017 |  Lượt xem: 2509 |  In bài viết | 

Trả lời:

Dân số trên trái đất tăng lên, đòi hỏi lượng lương thực, thực phẩm ngày càng nhiều và con người phải áp dụng những phương pháp để tăng mức sản xuất và cường độ khai thác độ phì của đất. Những biện pháp phổ biến nhất là:

- Tăng cường sử dụng các chất hoá học trong nông, lâm nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

- Sử dụng các chất tăng cường sinh trưởng để có lợi cho việc thu hoạch.

- Sử dụng công cụ và kỹ thuật hiện đại.

- Mở rộng mạng lưới tưới tiêu.

Tất cả các biện pháp này đều tác động mạnh đến hệ sinh thái và môi trường đất:

- Làm đảo lộn cân bằng sinh thái do sử dụng thuốc trừ sâu.

- Làm ô nhiễm môi trường đất do sử dụng thuốc trừ sâu.

- Làm mất cân bằng dinh dưỡng.

- Làm xói mòn và thoái hoá đất.

- Phá huỷ cấu trúc của đất và các tổ chức sinh học của chúng do sử dụng các thiết bị, máy móc nặng.

- Làm mặn hoá hay chua phèn do chế độ tưới tiêu không hợp lý.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT