Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường cho Người có uy tín tỉnh Lào Cai

03:39 PM 15/06/2022 |  Lượt xem: 2076 |  In bài viết | 

Trong hai ngày, các đại biểu được tiếp thu các nội dung cơ bản về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và một số nội dung khác

Tại hội nghị, các đại biểu là Người có uy tín được tiếp thu những chuyên đề cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, công tác bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; lồng ghép thông tin, quy định và các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ờ địa phương. Một số vấn đề về môi trường của địa phương, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường…

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp thắc mắc những vấn đề mà các đại biểu đang quan tâm về việc bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/6.

(baodantoc.vn)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT