02:00 PM 14/12/2021 Lượt xem: 32
Cùng vời sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự tham gia tích cực của các hộ gia đình dồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án "Xây dựng mô hình thu gom, sử dụng đệm lót sinh học để xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cho đồng bào DTTS vùng khó khăn" do Ủy ban Dân tộc chủ trì triển khai đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

03:46 PM 08/12/2021 Lượt xem: 36
Sáng 08/12/2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các đại biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Kon Tum.

08:42 AM 02/12/2021 Lượt xem: 39
Trong hai ngày 30/11- 01/12, Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững” năm 2021 tại huyện Giang Thành và TP. Hà Tiên.

09:25 AM 31/03/2021 Lượt xem: 210
Ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo đánh giá khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường (BVMT), điều tra cơ bản năm 2020; góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ BVMT, dự án điều tra cơ bản của UBDT. Hội thảo do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT, thành viên Hội đồng KH&CN UBDT và một số nhà khoa học.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT