02:45 PM 05/06/2023 Lượt xem: 1952
Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Lần 2), cụ thể như sau:

09:26 PM 06/04/2023 Lượt xem: 1922
Vụ Tổng hợp (UBDT) thông báo giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2023 như sau:

10:48 PM 13/01/2023 Lượt xem: 2210
Ngày 13/01, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu dự án Điều tra, đánh giá và Đề xuất chính sách, thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) trong tập quán tang ma của một số DTTS. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

07:00 PM 10/01/2023 Lượt xem: 1960
Ngày 10/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án Đánh giá thực trạng và xây dựng hệ thống giải pháp tổng hợp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong canh tác nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Bắc. PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng và một số nhà khoa học.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT