09:14 AM 15/12/2021 Lượt xem: 26
Để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững, đặc biệt là trong điều kiện đất nước có dịch bệnh, UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã có kế hoạch giao gần 5.000 ha rừng cho đồng bào Bru Vân Kiều sản xuất, quản lý và bảo vệ.

06:06 PM 11/12/2021 Lượt xem: 56
Những năm qua, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhận thức của cộng đồng về nước sạch, vệ sinh môi trường không ngừng nâng lên; từ đó giúp thay đổi hành vi, thói quen trong sinh hoạt; đồng thời từng bước xoá bỏ tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

04:59 PM 11/12/2021 Lượt xem: 38
Khun Há là một trong 5 xã của huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) được chọn tham gia Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh để cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, giảm tỷ lệ mắc bệnh có liên quan đến vệ sinh trong cộng đồng.

05:06 PM 05/12/2021 Lượt xem: 54
“Dịch vụ hệ sinh thái rừng là lợi ích mang lại cho con người từ hệ sinh thái rừng. Dịch vụ môi trường rừng nằm trong hệ thống dịch vụ hệ sinh thái rừng. Trong đó dịch vụ môi trường rừng là những sản phẩm dịch vụ rừng cung cấp không phải là sản phẩm trực tiếp như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ”- PGS.TS Bảo Huy “Dịch vụ hệ sinh thái/Môi trường rừng”.

04:00 PM 03/12/2021 Lượt xem: 41
Ngày 03/12/2021, tại Khách sạn Khăn Quang Đỏ đã diễn ra cuộc họp tham vấn "Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số (DTTS)". Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) tổ chức cuộc họp tham vấn, cùng sự tham dự trực tuyến của đại diện 10 tỉnh được lựa chọn để tiến hành khảo sát.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT