02:19 PM 13/04/2022 Lượt xem: 2030
Rác thải ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) hầu hết được xử lý bằng hình thức chôn lấp, hay đốt tự phát, khiến cho môi trường đất, sông suối dễ bị ô nhiễm. Vì vậy, địa phương đang triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng này.

12:00 AM 11/02/2019 Lượt xem: 2091

12:00 AM 04/02/2019 Lượt xem: 2011

12:00 AM 28/01/2019 Lượt xem: 2189

12:00 AM 21/01/2019 Lượt xem: 2421

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT