08:02 AM 09/11/2017 Lượt xem: 667
Thực tế cho thấy hiện vẫn chưa thực sự xuất hiện ngành nghiên cứu lịch sử môi trường và thiên tai ở Việt Nam. Thiên tai và tác động của tự nhiên ghi dấu ấn cực kỳ quan trọng trong lịch sử loài người. Phần lớn các dân tộc trên thế giới trong tâm thức sơ khai của mình đều có câu chuyện về hồng thủy.

09:33 AM 25/10/2017 Lượt xem: 1394
Theo nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để tái diễn sự cố môi trường; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường.

09:35 AM 18/11/2016 Lượt xem: 571
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

11:37 PM 02/08/2016 Lượt xem: 940
Tài liệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới 2016
[TITLE]

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT