Thái Nguyên: Tập huấn hướng dẫn thực hiện các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số

09:34 AM 12/10/2021 |  Lượt xem: 63 |  In bài viết | 

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 7 - 9/10, tại TP. Thái Nguyên

Dự Hội nghị có trên 50 đại biểu, là thành viên Ban Điều hành Chương trình cấp tỉnh; đại diện các ban, ngành liên quan, UBND, các phòng ban liên quan các huyện, xã có dự án triển khai thực hiện trong năm.

Hội nghị nhằm mục đích triển khai, phân công trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình; giúp các đại biểu nắm được nguyên tắc, định hướng khi làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số, biết cách vận dụng các nguyên tắc vào từng tình huống cụ thể; giúp cán bộ quản lý huyện, xã, thôn, bản thuộc Chương trình hiểu rõ hơn về cơ chế dựa trên kết quả, từ đó góp phần thực hiện Dự án được thuận lợi, mang lại hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cán bộ Trung tâm hướng dẫn thực hiện các nội dung: Thông tin cơ bản về Dự án; bối cảnh và sự cần thiết của Dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương; mối quan hệ của Dự án với các dự án khác; các giải pháp thực hiện Dự án; đánh giá tác động, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án; sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới; hướng dẫn thực hiện các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số trong các giai đoạn thực hiện công trình cấp nước…/.

(baodantoc.vn)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT