Ra mắt Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam

06:05 AM 10/11/2020 |  Lượt xem: 184 |  In bài viết | 

Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E) là sáng kiến do IUCN khởi xướng và được thành lập cùng với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) cùng Tập đoàn TH. VB4E đã được 3 bên ký Biên bản Ghi nhớ thành lập tháng 10/2019 với mục đích kết nối giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội hoạt động trong linh vực bảo vệ môi trường cùng thực hiện các dự án bảo tồn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam, đem đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối và trao đổi các thực hành doanh nghiệp bền vững.

Có mặt ở Việt Nam từ năm 1993, IUCN làm việc chủ yếu với các cơ quan nhà nước và trong thời gian qua, chúng tôi tăng cường chương trình hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp cũng như tiếp tục duy tri hoạt động hợp tác với các cơ quan nhà nước góp phần tạo ra những thay đổi thực sự.

VB4E sẽ tập trung vào xây dựng ngân hàng ý tưởng, vận động chính sách và nâng cao năng lực. Hoạt động chủ đạo của VB4E sẽ là ngân hàng ý tưởng trực tuyến nơi các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiêp và các bên liên quan khác cùng hợp tác thực hiện các dự án bảo tồn đem lại nhiều tác động.

Các dự án hợp tác có thể bao gồm những lĩnh vực chính như: bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải nhựa, phát triển du lịch bền vững, bảo tồn biển và ven biển, khôi phục cảnh quan rừng, bảo tồn nước và đất ngập nước, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu. Tham gia VB4E, các doanh nghiệp có thể tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua những dự án thực địa, chia sẻ và nhân rộng các thực hành doanh nghiệp bền vững, tham gia vào quá trình vận động chính sách và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Bộ TN&MT xác định tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước là một mục tiêu chiến lược. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường (ISPONRE) được Bộ TN&MT giao cho là đơn vị trực tiếp hỗ trợ hoạt động đầu tư doanh nghiệp thông qua chương trình MBEST (Nhóm hỗ trợ Doanh nghiệp và Môi trường của Bộ)

 

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT