Bắc Mê hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2021

10:02 PM 22/09/2021 |  Lượt xem: 182 |  In bài viết | 

Nhờ hiệu quả kinh tế mang lại từ phát triển trồng rừng kinh tế, mấy năm gần đây hầu hết toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các hộ gia đình trong thôn Bản Trà, xã Yên Cường đều đã được nhân dân trồng rừng. Nhiều hộ dân đã bắt đầu được khai thác và có thu nhập cao từ trồng rừng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào trồng rừng trong thôn phát triển mạnh. Gia đình anh Sìn Trung Đức là một trong những gia đình đi đầu của thôn trong trồng rừng kinh tế, hiện tại gia đình có hơn 16 ha rừng, chỉ tính riêng đầu năm 2021 gia đình anh đã trồng mới được 7 ha rừng.

Xác định phát triển rừng là một trong những thế mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021, ngay từ cuối năm 2020, UBND xã Yên Cường đã tổ chức triển khai giao chỉ tiêu đến từng thôn bản, tổ chức cho nhân dân đăng ký diện tích trồng rừng, đồng thời tổ chức rà soát những diện tích có khả năng trồng rừng. Xã đã chỉ đạo thực hiện 3 vườn ươm tại xã chuẩn bị giống cây đảm bảo chất lượng với hơn 35 vạn cây, chủ yếu là cây Mỡ, Xoan, Keo. Nhờ chủ động nguồn giống tại chỗ và sự tích cực của người dân trong 6 tháng đầu năm xã Yên Cường đã trồng mới được được 115,7 ha, đạt 302% kế hoạch.

Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo hướng khai thác đến đâu, trồng mới đến đó. Kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế diện tích trồng rừng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chọn giống cây tốt, trồng rừng theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Để đáp ứng nhu cầu về cây giống, ngành nông nghiệp huyện đã tập trung kiểm tra, thống kê rà soát các vườn ươm trên địa bàn để hướng dẫn các chủ vườn ươm, gieo ươm đảm bảo tiêu chuẩn cung ứng cho người dân trồng rừng. Tính đến nay, toàn huyện đã trồng mới được trên 924,5/500 ha, đạt 184,9 % kế hoạch.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nhiều kinh nghiệm được rút ra cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu trồng rừng. Các địa phương đã tập trung trồng rừng đúng khung thời vụ tốt nhất từ tháng 4 đến tháng 6; cây giống năm nay cũng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Từ hiệu quả kinh tế của trồng rừng đem lại, với sự chủ động của người dân và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với trồng rừng được thực hiện kịp thời và hiệu quả, huyện Bắc Mê đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2021. Trồng rừng đã và đang trở thành phong trào giúp người dân gắn bó, bảo vệ, phát triển và làm giàu từ rừng.

(bacme.hagiang.gov.vn)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT