11:02 AM 24/11/2021 Lượt xem: 18
Vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số.

10:58 AM 24/11/2021 Lượt xem: 22
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Ba Na ở xã Glar (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã sử dụng rất hiệu quả các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), góp phần bảo vệ môi trường.

10:53 AM 24/11/2021 Lượt xem: 22
Ngày 14/11, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp Huyện đoàn Vân Canh tổ chức diễn đàn truyền thông bảo vệ môi trường tại xã miền núi Canh Hòa.

10:44 AM 24/11/2021 Lượt xem: 16
Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội của bà con dân tộc thiểu số (DTTS) vùng miền núi Thanh Hóa đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Công tác bảo vệ môi trường được nhân dân và chính quyền địa phương chú trọng và quan tâm.

12:00 AM 24/11/2021 Lượt xem: 39
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993, và được tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Đến nay, chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT