Hội nghị, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát triển rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức song ngữ

12:00 AM 08/12/2019 |  Lượt xem: 59 |  In bài viết | 

Ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I (UBDT) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cùng 80 đại biểu đại diện lãnh đạo các các xã, các già làng trưởng bản, Người có uy tín của các xã trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe các chuyên gia, báo cáo viên của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm Lâm Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Mai Châu giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Lâm nghiệp; công tác bảo vệ và phát triển rừng, dựa trên sự tham gia của cộng đồng: tính ưu việt về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục tập quán truyền thống, tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chương trình giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục tập quán truyền thống, thực trạng công tác quản lý bảo vệ và phát triển từng trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; định hướng và giải pháp.

Qua Hội nghị, đã nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển rừng gắn với với chính sách giảm nghèo nhanh. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong quản lý và bảo vệ rừng, nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT