Tập huấn bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng

04:47 PM 31/05/2018 |  Lượt xem: 326 |  In bài viết | 

Ông Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và ông Đào Văn Mái, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ủy ban Dân tộc, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các chuyên đề gồm: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật và những vấn đề của Luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; Môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng DTTS; Vai trò của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường vùng DTTS; Công tác tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân bảo vệ môi trường tại gia đình và trong cộng đồng dân cư; Thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường...

PV

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT