Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ xã, thôn, bản và Người có uy tín tại tỉnh Sơn La

12:00 AM 21/10/2019 |  Lượt xem: 5811 |  In bài viết | 

Ông Trần Văn Đoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Đoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết: Môi trường ở nước ta nói riêng và toàn cầu nói chung đang có những diễn biến phức tạp; tình trạng lũ lụt, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, thoái hóa đất, ô nhiễm nguồn nước, không khí, nhiệt độ tăng xảy ra với tần suất, quy mô và mức độ ngày càng cao... Những sự cố môi trường, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và phát triển sản xuất của người dân và kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước.

Ông Trần Văn Đoài nhấn mạnh, Hội nghị là dịp tuyên truyền, phổ biến nhằm góp phần nâng cao nhận thức về môi trường, thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường vùng DTTS và miền núi, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức về bảo vệ mội trường của đội ngũ cán bộ cơ sở và Người có uy tín. Đây là những hạt nhân, có vị trí, tiếng nói trong cộng đồng, luôn đi đầu và vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với chủ đề “Tác hại của ô nhiếm không khí đối với KT-XH, môi trường và sức khỏe cộng đồng, các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí độc hại trong đời sống hàng ngày”, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên trao đổi và chia sẻ về các chuyên đề như: Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường; Những vấn đề về môi trường vùng dân tộc và miền núi hiện nay, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí đến phát triển KT-XH và sức khỏe cộng đồng; Lồng ghép các chương trình, chính sách phát triển KT-XH, giảm nghèo góp phần giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững; Công tác bảo vệ môi trường của địa phương, những việc làm cụ thể, thiết thực bảo vệ môi trường tại gia đình và trong cộng đồng…

Xoay quanh các nội dung của chương trình tập huấn, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi và được báo cáo viên trao đổi, làm rõ đối với một số vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ một số thông tin liên quan đến môi trường vùng đồng bào DTTS nơi đang công tác và sinh sống, để cùng rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thức tiễn, có thể dễ dàng vận dụng tại địa phương.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT