Lai Châu: Tập trung xử lý vấn đề rác thải nông thôn

04:25 PM 13/11/2020 |  Lượt xem: 272 |  In bài viết | 

Một góc bản Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu

Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Lai Châu cho biết, sẽ tập trung đẩy mạnh xử lý vấn đề môi trường tại các xã.

Cụ thể, Lai Châu đặt mục tiêu bình quân tiêu chí NTM toàn tỉnh là 15,5 tiêu chí/xã; 39 xã hoàn thành 19 tiêu chí; 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; còn lại 43 xã đặt mục tiêu đạt từ 10-14 tiêu chí.

Trong đó, giải pháp chính là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới đến tận thôn bản; có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận hoàn thành.

Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm chú trọng bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đặc biệt là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kiến thức phân loại, xử lý rác thải cho từng hộ gia đình; tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước sinh hoạt, nước sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, có cách hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương để xử lý rác thải, nước thải; làm đẹp cảnh quan môi trường và các công trình công cộng.

Ngoài ra, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cho rằng, cần nhân rộng mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM; quan tâm xây dựng các tiêu chí điển hình, bản điển hình, tạo ra các điểm nhấn trong xây dựng NTM.

(nongnghiep.vn)

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT