Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH

09:33 AM 04/01/2017 |  Lượt xem: 3151 |  In bài viết | 

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trình bày và thảo luận về một số vấn đề như: Lý luận và thực tiễn về kinh tế xanh; Phát triển kinh tế xanh vào thực tiễn ở Việt Nam; Nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh; Tổng quan mô hình kinh tế xanh của các nước và ở Việt Nam; Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ các mô hình kinh tế xanh của Ôx trây-lia, của các doanh nghiệp nhỏ của Hàn quốc. Nhiều quan điểm về: “Đánh đổi  các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu”; “Đảm bảo chất lượng môi trường“, “Tăng trưởng Xanh”…và các giải pháp ứng phó với những thách thức liên quan đến môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

(monre.gov.vn)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT