Ủy ban Dân tộc: Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

12:00 AM 24/11/2021 |  Lượt xem: 62 |  In bài viết | 

Hiện nay, tại Việt Nam do tình hình diễn biến dịch Covid phức tạp, cả nước đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng chống để đẩy lùi dịch bệnh. Tại văn bản số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài nguyên môi trường nêu rõ: việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay, đảm bảo với tình hình, điều kiện thực tế tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng thiết thực hiệu quả, qua đó thực hiện mục tiêu vừa ưu tiên phòng chống dịch Covid, vừa bảo vệ môi trường hiệu quả tập trung vào các hoạt động chính như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sinh kế của người dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng trong công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường là góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Dân tộc đã kịp thời ban hành văn bản số 283/TH-BVMT ngày 30/9/2021, với nội dung cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan Ủy ban Dân tộc và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, tập trung vào các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân hủy; Khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; Tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường bằng các hình thức phù hợp đến với người dân để hiểu rõ và thực hiện, đồng thời lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.

Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng, quản lý tài nguyên hợp lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Kim Hằng (Tổng hợp)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT