Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

10:19 AM 04/01/2019 |  Lượt xem: 893 |  In bài viết | 

Chủ đề Chiến dịch năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa thiên nhiên.

Với mục đích gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng về 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế) trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống, xã hội hóa mạnh mẽ các công tác bảo vệ môi trường; UBND quận Hai Bà Trưng phát động toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cùng chung tay hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trong thời gian từ ngày 19/9/2018 đến ngày 26/9/2018 như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải vào sáng Thứ bẩy, Chủ nhật hàng tuần; Khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. 

(haibatrung.hanoi.gov.vn)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT