Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường của UBDT thực hiện từ năm 2021

10:47 AM 08/04/2021 |  Lượt xem: 163 |  In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-UBDT ngày 07/8/2020 của UBDT về phê duyệt Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021; căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của UBDT, UBDT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 (có tên danh mục, nội dung các dự án kèm theo).

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của UBDT.

2. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp, UBDT. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h00, ngày 26/4/2021. Đối với hồ sơ chuyển qua đường bưu điện: Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Lý Anh Ba - chuyên viên Vụ Tổng hợp; điện thoại: 0243. 7622354 - 0858246777; hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học của UBDT trên Cổng thông tin điện tử của UBDT: www.cema.gov.vn.

UBDT trân trọng thông báo./.

- - - - -

Chi tiết:

- Thông báo số 389/TB-UBDT ngày 07/9/2021 về Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường của UBDT thực hiện từ năm 2021: 389/TB-UBDT - 7-9-2021.pdf 

Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của UBDT: 225/QĐ-UBDT - 5/4/2021

Quyết định số 425/QĐ-UBDT ngày 07/8/2020 của UBDT về phê duyệt Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT